Mae ymchwil yn yr ESRI yn canolbwyntio ar bedwar maes her a restrir isod.

Cliciwch ar bob maes i gael mwy o fanylion.

Cliciwch yma i weld ein cyhoeddiadau.

ADNODDAU CYNALIADWY AC ADFER GWASTRAFF

    LLEIHAU EFFAITH FFYNONELLAU YNNI HYDROCARBON

      SEFYDLU GWERTH CARBON DEUOCSID A DAL A STORIO YN Y TYMOR HIR

        CENHEDLAETH NESAF DOSBARTHU YNNI