“Pontio i ddyfodol o ynni cynaliadwy, fforddiadwy a
diogel trwy ddarganfod technoleg newydd a’i rhoi ar waith.”